Ce este o unitate protejată?

Conform Legii 448/2006, o unitate protejată autorizată este o entitate de drept public sau privat, care are cel puțin 3 persoane cu dizabilități angajate, reprezentând minimum 30% din totalul angajaților, iar timpul lor de lucru reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al întregului personal. De asemenea, este considerată unitate protejată orice formă de organizare a unei activități economice alese de o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap.

Cine poate beneficia de serviciile unei unități protejate?

Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, fie publice, fie private, cu cel puțin 50 de angajați, sunt obligate să angajeze persoane cu dizabilități într-un procent de cel puțin 4% din totalul angajaților.

În cazul în care nu respectă această condiție, există două alternative prevăzute de lege:

Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă echivalentă cu salariul de bază minim brut, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu dizabilități.

Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă echivalentă cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu dizabilități. De asemenea, să achiziționeze produse sau servicii printr-un parteneriat cu o unitate protejată autorizată, completând suma până la nivelul prevăzut mai sus.

Conform dispozițiilor H.G. nr. 900/2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.300 lei, începând cu data de 1 octombrie 2023.

Ce servicii sunt deductibile?

Serviciile sau produsele realizate de persoanele cu handicap angajate într-o unitate protejată autorizată pot fi considerate deductibile. În practică, angajatorii au posibilitatea să utilizeze 50% din suma datorată lunar la fondul de handicap pentru achiziționarea acestor servicii sau produse. Astfel, vor plăti doar jumătate din sumă către bugetul de stat.

Avantaje
  • Diversitate și incluziune: Angajarea persoanelor cu dizabilități oferă oportunități de integrare și diversitate în forța de muncă, contribuind la crearea unui mediu de lucru inclusiv și respectuos.

  • Calitate și atenție la detalii: Mulți oameni cu dizabilități dezvoltă abilități remarcabile și o atenție deosebită la detalii în ceea ce fac, ceea ce poate duce la produse sau servicii de înaltă calitate.

  • Flexibilitate și adaptabilitate: Persoanele cu handicap sunt adesea foarte flexibile și potrivite pentru a face față schimbărilor și situațiilor diverse, datorită experiențelor lor variate și capacității de adaptare.

  • Susținerea comunității locale: Angajarea persoanelor cu dizabilități poate sprijini comunitatea locală și economia, oferindu-le oportunități de angajare și contribuind la creșterea bunăstării sociale și economice în zonele respective.

  • Reputație și responsabilitate socială: Angajarea persoanelor cu dizabilități poate consolida imaginea unei companii ca fiind social responsabilă și empatică, ceea ce poate atrage clienți și parteneri de afaceri care apreciază astfel de inițiative.