Protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor din Regulamentul 679/2016
ACORD CONSIMTAMANT GDPR

SC MEDLINE COM SRL, persoana juridica cu sediul in Cluj-Napoca, str Suceava, nr.80, cladire C3, judet Cluj, reprezentata de Papp György-László,  va aducem la cunostinta ca datele personale pe care le detinem vor fi folosite doar scopul de prelucrare statistică, procesarea comenzilor și livrarea de bunuri, prestarea serviciilor în scopul recrutării și pentru alte comunicări. Acestea vor fi protejate si securizate conform Regulamentului UE 2016/679. Datele prelucrate de subscrisa sunt: nume, prenume, sex, nr. de telefon, adresă de mail, locație și alte informații necesare ca și sursă de comunicare.

Datele vor fi pastrate pe o perioada de 5 ani si pe perioada prevazuta de lege si doar datele necesare colaborarii dintre parti, iar ulterior vor fi sterse si distruse prin program specific cele in format electronic , iar cele in format fizic vor fi distruse cu aparatura necesara distrugerii , potrivit legii .Nu vor fi pastrate alte date in afara celor obligatorii decat daca legea prevede acest lucru. Datele nu se vor externaliza si divulga unor terte persoane si nu se va permite accesul la ele decat persoanelor autorizate.

În acest scop, avem nevoie de acordul dumneavoastră expres în baza noiireglementări în domeniul protecției datelor. Conform Regulamentului European 2016/679, persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal are urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date(art.15), dreptul la rectificare(art.16), dreptul de a fi uitat( art.17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18), dreptul la portabilitatea datelor(art.20), dreptul la opozitie(art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate(art.22), dreptul de a depune o plangere(art.77), dreptul la despagubiri(art.82).

Subscrisa ne indeplinim obligatiile impuse de regulament prin actualizarea datelor personale, prin mentionarea/distrugerea acestora in conditii de siguranta, prin colectarea/stocarea unui numar limitat de date personale (doar cele absolut necesare prelucrarii), prin protejarea datelor cu caracter personal de pierderea lor , protejarea de accesul neautorizat la ele si prin luarea unor masuri de siguranta pentru protejarea lor.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate pe durata desfasurarii contractului in scopul executarii contractului.

Va aducem la cunostinta ca aveti dreptul conform regulamentului european sa solicitati stergerea datelor dvs. Daca doriti sa va exercitati dreptul de a sterge datele personale sau alt drept, va rugam sa trimiteti solicitarea prin e-mail  la adresa: protectia-datelor@medline.com.ro.