HELP DESK 365°

Mentenanță tehnică a clădirilor

Servicii de mentenanță tehnică specializată

Asigurăm o largă paletă de servicii distincte datorită cărora clădirile, în toată complexitatea lor, funcţionează corect. Pentru noi, acest lucru înseamnă permanenta îmbunătăţire a condiţiilor, asigurarea unor standarde înalte de siguranţă, reducerea consumului de energie şi prevenirea apariţiei sincopelor. Tratată ca un întreg, orice clădire va oferi ambientul ideal în care oamenii să găsească adăpost, un mediu plăcut de lucru sau relaxare.

Ne axăm pe optimizarea serviciilor integrate sau separate de care au nevoie partenerii noștri, credem în necesitatea prevenirii problemelor şi tratăm cu profesionalism şi calitate defecţiunile apărute:
- Asigurăm buna funcționalitate a întregii clădiri în care vă desfăşuraţi activitatea,
- Răspundem de managementul energetic al clădirilor şi propunem servicii de eficientizare energetică,
- Punem accent deosebit asupra funcționării optime şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice, termice, sanitare, de ventilaţie și a sistemelor de stingere a incendiilor.
- Realizăm mentenanța preventivă prin care prevenim apariţia defecţiunilor şi mentenanță corectivă acţionând cu promptitudine atunci când apar defecţiuni neprevăzute,
- Efectuăm revizii tehnice periodice și ISCIR,
- Înlocuim elementele uzate înainte ca acestea să afecteze întregul sistem,
- Asigurăm buna funcţionare a feroneriei (uşi, porţi, geamuri), a echipamentelor de ridicat (lifturi şi macarale) şi a utilajelor,
- Oferim servicii de amenajări interioare şi exterioare.

Printre avantajele externalizării serviciilor de mentenanţă tehnică se numără facilitarea intervenţiilor, asigurarea standardelor impuse de legislaţie şi scăderea costurilor.